Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego zychowicz24.pl jest firma Zychowicz Przetwórstwo Mięsa, zwana w części dalszej regulaminu sprzedawcą, z siedzibą w miejscowości Daleszyce, Kościelna 14, 26-021 Daleszyce, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zychowicz Przetwórstwo Mięsa, NIP: 6572932245 KRS 0000691747, REGON: 36814613500000. Kontakt telefoniczny: 669060075, mailowy: sklep@zychowicz.pl            .

Majątkowe prawa autorskie do Portalu, znaku graficznego i treści w nim zawartych należą do Właściciela sklepu zychowicz24.pl na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.), zatem żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Portalu, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone i rozpowszechnianie bez zgody Właściciela sklepu.

 1. Informacje ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa warunki jak i zasady sprzedaży oraz dostaw produktów mięsnych, wyrobów wędliniarskich zakupionych w sklepie internetowym zychowicz24.pl

2. Regulamin ten stanowi równocześnie integralną cześć umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a klientem. Zawarcie umowy następuje w momencie dodania wybranych towarów do koszyka, wypełnieniu formularza rejestrowego oraz złożenie zamówienia.

3. Warunkiem dokonania rejestracji w serwisie a zarazem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta.

4. Przedstawione ceny w sklepie internetowym zychowicz24.pl wyrażone są w złotówkach i są cenami brutto – zawierającymi podatek VAT (5%).

5. Ceny podane przy produktach nie uwzględniają opakowania hermetycznego, oraz nie zawierają kosztów transportu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia  różnic wagowych a zarazem wystąpienia różnicy w kwocie do zapłaty za zamówiony towar co jest podyktowane występującą różnicą wagową danych produktów. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia dobierając najbardziej zbliżoną wagę do wagi z zamówienia. 

   II.        Składanie zamówień:

 W celu dokonania zakupu towarów w sklepie internetowym zychowicz4.pl należy dokonać odpowiedniego wyboru z oferty, wybierając dany produkt podając odpowiednią wagę, oraz umieszczenie go w koszyku. Następnie należy dokonać rejestracji. Rejestracja polega na podaniu szczegółowych danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towarów, takich jak; Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki (jeżeli jest inny), kontakt e-mailowy i telefoniczny,..

1. Wszystkie dane podane przez klienta zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizowania odpowiednio składanych zamówień przez sprzedawcę, natomiast adres poczty elektronicznej może służyć również w celu przysłania informacji handlowych dotyczących produktów zychowicz24.pl oraz promocji sklepu internetowego. Ponadto każdy klient podający swoje dane podczas rejestracji ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich modyfikacji a zarazem może zażądać usunięcia danych.

2. Dane osobowe klientów nie są przekazywane ani odsprzedawane osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą bądź na życzenie klienta

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę, realizacja następuje następnego dnia. Daje również możliwość wysyłki zamówienia w każdy dzień roboczy tj. od Poniedziałku do Czwartku, zakładając że zamówienie zostało złożone w dzień roboczy poprzedzający wysyłkę. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru w momencie złożenia zamówienia przez klienta, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie kupującego – proponując mu towar równoważny w podobnej cenie lub po uzgodnieniu z kupującym zostanie ustalony inny termin realizacji zamówienia. 
W chwili wystąpienia braku danego asortymentu kupujący ma pełne prawo do zrezygnowania z zamówienia 
a zarazem odstąpienia od umowy.

6. Maksymalne zamówienie wynosi 30 kilogramów na paczkę, w przypadku gdy kupujący składa zamówienie o większej wartości, zamówienie pakowane jest w większej ilości paczek, a koszty każdej z nich dodawane są do rachunku klienta.

   III.      Płatności:

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. Przy odbiorze towaru przez klienta za pomocą gotówki
 2. Przy odbiorze towaru przez klienta drogą elektroniczną za pomocą karty płatniczej.
 3. Przelew bankowy.

   IV.     Dostawa i koszty dostawy:

1. Realizacja dostawy jest wykonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie całej Polski. Koszt wysyłki kurierem wynosi 30 zł dla paczki o wadze do 10 kilogramów (w cenie wliczone jest dodatkowe opakowanie próżniowe i termiczne) na terenie całej Polski.

2. Dostawa zamówionego towaru następuje dnia następnego lub dwa dni od realizacji zamówienia przez sklep zychowicz24.pl

   V.      Reklamacje i zwroty:

 1. W razie niezgodności towaru z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo zgłosić reklamację na podstawie rękojmi i wnieść żądanie o wymianę towaru na nowy, naprawę towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – jeśli wada jest istotna.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi zgłosić reklamację w terminie roku od dnia zauważenia daty. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi zaś 2 lata.
 3. W celu dokonania reklamacji należy niezwłocznie odesłać towary na adres Sprzedawcy Zychowicz Przetwórstwo Mięsa, ul. Kościelna 14, 26-021 Daleszyce, wraz z pismem reklamacyjnym.
 4. Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.
 5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 6. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
 7. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym np. może być inna grubość tłuszczu, inna ilość przerostów itp.

V. Prawo odstąpienia od umowy:

  Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba przez niego wskazana weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.


3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy Zychowicz Przetwórstwo Mięsa, ul. Kościelna 14, 26-021 Daleszyce, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się na inne rozwiązanie (w każdym przypadku nie ponosi on żadnych opłat w związku z tym zwrotem).


6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem (tj. koszty pakowania i wysłania przesyłki zwrotnej).


7. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest wyłączone zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku:
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

VII. Odmowa przyjęcia:

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia towarów objętych Zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu

VIII.      Pozostałe informacje:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu czyli od dnia: 23.03.2021

2.Firma Zychowicz Przetwórstwo Mięsa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed wprowadzonymi zmianami stosuje się wersję Regulaminu aktualną na datę złożenia zamówienia.

3. W chwili wystąpienia uzasadnionego podejrzenia że dane podane przez kupującego są nieprawdziwe,  bądź niekompletne oraz uniemożliwiające odpowiednią realizację zamówienia, sprzedawca ma pełne prawo do wstrzymania zamówienia oraz natychmiastowego zablokowania konta kupującego.

4. Za wszelkie komentarze pojawiające się na stronie internetowej sklepu zychowicz24.pl sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Pozdrawiamy serdecznie

Zespół Zychowicz

zychowicz24.pl