Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się iż towar jest niezgodny z zamówieniem, bądź budzi jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości należy natychmiast powiadomić o tym fakcie sprzedawcę w celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji. Wszystkie informacje należy kierować na adres: sklep@zychowicz.pl

2. Kupujący jest zobligowany do przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich niezbędnych danych takich jak: numer zamówienia, data zakupu, oraz na prośbę sprzedawcy, dodatkowych informacji takich jak: podanie numeru partii, daty produkcji czy terminu przydatności do spożycia – danych widniejących na etykietach sprzedawanych towarów.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – wszelkie odpowiedzi są przekazywane kupującemu drogą elektroniczną.

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

5. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni odeślemy reklamowany produkt.